©Ton Stanowicki
©Marcelle Davidse

Een nieuwe manier

van samenwerken

Kerngezond is een samenwerkingsverband dat professionals uit het medisch- en sociaal domein verbindt en ondersteunt. In een gemeente werken zij samen aan het beschikbaar houden van goed afgestemde, betaalbare zorg en een gezonde omgeving voor de professionals die er werken. 

Onze principes

We zetten in op het voorkomen van zorgvragen en het slimmer organiseren van zorg en ondersteuning. Dat doen we op basis van zeven principes:  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Positieve Gezondheid

Zelf- en samenredzaamheid

Integraal samenwerken

Digitaal is normaal

Als één team

Datagedreven

Video afspelen

Onze

locaties

Kerngezond is actief in twee Zeeuwse gemeenten: Vlissingen en Hulst. 

Over

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet meer vanzelfsprekend. Kerngezond is de oplossing voor de dreigende zorgkloof. Professionals uit het sociaal- en medisch domein werken integraal samen aan nieuwe en andere oplossingen. 
Dat doen we proactief op basis van data, voor en ook mét inwoners.
We spreken dezelfde taal en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de gezondheid van inwoners van een wijk of gemeente. 
Het gebruik van digitale middelen helpt ons meer te doen met minder mensen én vergroot de eigen regie van inwoners. 
Met Positieve Gezondheid als uitgangspunt, streven we in alles wat we doen we naar zelfredzame inwoners. Zo voorkomen we de zorgvraag. 
Wanneer inwoners het nodig hebben, bieden we als één team de juiste zorg of ondersteuning op de juiste plek. 

 

Kerngezond Hulst van start

HULST – 12 partijen gaan in 2023 van start met Kerngezond Hulst. Daarmee is Hulst de tweede gemeente in Zeeland die Kerngezond inzet om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.

Lees meer >

Aanpak overgewicht jeugd

VLISSINGEN – Op basis van data zien we dat het voorkomen van overgewicht bij kinderen in gemeente Vlissingen aandacht nodig heeft. We zetten in op het voorkomen van overgewicht én een eenduidig aanbod voor kinderen met overgewicht: Cool2BFit.

Lees meer >