Skip to content

Kerngezond Vlissingen op koers

De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet meer vanzelfsprekend. Dat geldt, door ontgroening en vergrijzing, nog dringender in Zeeland dan in de rest van het Nederland. Daarom startte de gemeente, zorgverzekeraar CZ en een aantal Vlissingse huisartsen 1,5 jaar geleden met Kerngezond Vlissingen, mogelijk gemaakt door het pakket Wind in de zeilen. Het is inmiddels een breed samenwerkingsverband waarin met verschillende partijen wordt gewerkt aan slimme oplossingen voor de dreigende zorgkloof. Kerngezond coördinator Sylvie Bertijn – Tollenaar: “Het is een ontwikkelproces waarin veel moet worden uitgedacht en uitgeprobeerd, vaak buiten de bestaande kaders. Na 1,5 jaar liggen we goed op koers. Daar gaan inwoners ook steeds meer van merken en daarom willen we Kerngezond ook voor hen zichtbaarder maken.”

Binnen Kerngezond wordt gewerkt aan het slimmer organiseren en intensiever samenwerken binnen het sociaal- en het medisch domein, zodat de zorg toegankelijk blijft en mensen de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Onder andere op basis van data worden prioriteiten bepaald en er wordt altijd gekeken of de inzet van innovatieve digitale middelen mogelijk is. Sylvie: “Een voorbeeld is het nieuwe zorgpad dat is ontwikkeld voor mensen met atriumfibrilleren. Per jaar krijgen 600-800 Vlissingers te maken met atriumfibrilleren, maar een groot deel van de mensen ervaart geen klachten. Door hier actiever op te screenen, voorkom je ernstige complicaties en dus ook zwaardere zorg. Ook kunnen mensen met atriumfibrilleren in de toekomst met een app hun gezondheid monitoren. Dat scheelt niet alleen de behandelaar tijd, maar is ook voor de patiënt minder belastend en scheelt hen reistijd en eigen risico. Andere thema’s waarmee professionals binnen Kerngezond Vlissingen mee aan de slag zijn, zijn bijvoorbeeld valpreventie, armoede en schuldenproblematiek of overgewicht bij jeugd.

Samenwerking buurtteams

Niet elke gezondheidsklacht heeft een medische oorzaak. Daarom is er een intensieve samenwerking tussen professionals uit het sociaal- en medisch domein. Jeroen Portier, wethouder Gemeente Vlissingen: “Financiële zorgen zijn bijvoorbeeld erg stressvol. Als je bij de huisarts komt met stressklachten, kan de huisarts je beter doorverwijzen naar iemand uit het buurtteam die jou helpt met je financiële situatie. Dan verdwijnen uiteindelijk ook je stressklachten. Het gaat er dus om dat we, met als uitgangspunt Positieve Gezondheid, zoveel mogelijk naar het totaalplaatje kijken en problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.”

Wind in de zeilen
Kerngezond Vlissingen is onderdeel van het pakket Wind in de zeilen. Het Fiche Zorg zet in op het verbeteren en toekomstbestendig maken van de zorginfrastructuur. De ervaringen die we opdoen en werkwijzen die ontwikkeld worden in Vlissingen, zijn bruikbaar voor heel Zeeland.  

Passende zorg in de regio
Zorgverzekeraar CZ is nauw betrokken bij Kerngezond. Nathalie Schoonhoven, van zorginkoper bij CZ: “Onze verantwoordelijkheid als zorgverzekeraar is dat mensen toegang hebben tot goede en betaalbare zorg. Maar we staan, zeker in Zeeland, voor een enorme uitdaging. In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over toekomstbestendige zorg. Naast het werken aan gezondheid, is op grote schaal vernieuwing van de zorg nodig. Zeeland is hierin, misschien wel noodgedwongen, koploper. De ervaringen die hier worden opgedaan, zijn bruikbaar in de rest van Zeeland en Nederland. Lokaal en regionaal samenwerken, door de hele keten heen, is de manier om ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.”