Skip to content

Ik ben Kerngezond: Mattijs Bordui

VLISSINGEN – “Ik en mijn collega’s in de huisartsenpraktijk geloven enorm in de werking van Kerngezond.
We moeten alles aangrijpen om goede zorg in Zeeland beschikbaar en toegankelijk te houden. Als we niets doen, kunnen we dat niet garanderen. En dan heb ik het over zorg in de breedste zin; maatschappelijke zorg, medische zorg, psychische zorg. Kerngezond helpt mee om onze inwoners kwalitatief goede zorg te kunnen blijven geven.

De grootste verandering voor mij als huisarts is dat het sociaal domein nu dicht bij mij staat. Dat ik nu samenwerk met het buurtteam. We hebben uitgebreid met elkaar kennis gemaakt, we weten elkaar makkelijker te vinden en we weten nu beter van elkaar wat we doen. Je merkt dat alleen dát al, werkt.
Ik heb mensen in mijn spreekkamer kunnen helpen door in overleg met die patiënten, contact te zoeken met de medewerkers van het buurtteam. En andersom: ook het buurtteam stuurt mensen naar onze huisartsenpraktijk.

Deze manier van werken is heel prettig en het biedt verlichting in mijn werk. Zo scheelt het mij bijvoorbeeld heel veel telefoontjes om de juiste persoon te vinden voor een patiënt. Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Nu, neem ik contact op met het buurtteam en vanaf dat moment loopt het heel vlot en gestroomlijnd. Het geeft mij ook vertrouwen dat een patiënt goed terecht komt. De juiste zorg op de juiste plek bereiken we dankzij Kerngezond
op deze manier veel sneller.

Binnen onze praktijk is iedereen erg enthousiast. Allemaal handelen we volgens de gedachte van Positieve Gezondheid: gezondheid gaat verder dan je fysieke conditie. En we zijn nauw betrokken bij uitdagende gezondheidsthema’s in Vlissingen waar Kerngezond op inspringt. Dankzij Kerngezond werken we gezamenlijk aan verbetering, vernieuwing én het behoud van onze zorg en ondersteuning.”