Skip to content

Minister Helder bezoekt Kerngezond Hulst

HULST – Conny Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport, ging zaterdag 11 maart in gesprek met deelnemers aan Kerngezond Hulst. Gemeente Hulst is de tweede gemeente in Zeeland waar huisartsen, thuiszorg, apothekers, de GGZ, de GGD, het ziekenhuis, het sociaal domein en de zorgverzekeraar met behulp van Kerngezond gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen. Wethouder René Ruissen: “Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van gemeente Hulst wordt hier echt gevoeld. Dat zie je wel aan het enthousiasme dat er is, zowel bij de deelnemers uit het sociaal- als uit het medisch domein.”

Zorgvragen voorkomen
Aan tafel met de minister zitten onder andere huisarts Mehmed Halilovic en Mariska Sijs-Bentschap Knook van Stichting Hulst voor Elkaar. Een huisarts krijgt regelmatig patiënten in de spreekkamer met lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben. Of patiënten die heel vaak terugkomen en die niet meer goed geholpen kunnen worden. Want een medische behandeling is geen oplossing voor bijvoorbeeld schulden, eenzaamheid of stress. Met Kerngezond wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, zodat een inwoner de zorg of ondersteuning krijgt die nodig is.

Meer mensen helpen met minder professionals
De druk op de Zeeuwse zorg neemt toe, dat was een aantal jaar geleden voor CZ de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van Kerngezond. Met minister Helder is daarom gesproken over hoe Kerngezond binnen maar ook buiten Zeeland kan bijdragen aan het verminderen van die druk. De doelen van Kerngezond zijn niet voor niks: zorgvragen voorkomen én meer mensen helpen met minder professionals. Dat kan door de inzet van digitale middelen, maar ook door het slimmer organiseren van de zorg en ondersteuning.

Betrokkenheid zorgverzekeraar
Minister Helder benadrukt in het gesprek dat Kerngezond naadloos aansluit op de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin staan onder andere preventie, intensieve regionale samenwerking en de verbinding tussen het sociaal en medisch domein centraal. Nathalie van Schoonhoven, Zorginkoper bij CZ, ziet hoe Zeeland een voorbeeldrol inneemt. “Landelijke oplossingsrichtingen moeten we in de praktijk gaan brengen, in Zeeland zijn we daarmee aan de slag. Het is bijzonder om te zien wat je kunt bereiken als organisaties over hun eigen muren heen kijken en samenwerken aan het collectieve belang. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de zorg hierdoor beter bereikbaar blijft, maar ook dat mensen hulp krijgen die voor hun belangrijk is.”

Over Kerngezond
Kerngezond is een samenwerkingsverband dat professionals uit het medisch- en sociaal domein verbindt en ondersteunt. In een gemeente werken de deelnemers samen aan het beschikbaar houden van goed afgestemde, betaalbare zorg en een gezonde omgeving voor de professionals die er werken. Kerngezond is ontwikkeld in gemeente Vlissingen, met behulp van het pakket Wind in de zeilen.