@Ton Stanowicki
@Mark Neelemans
@Paul van Bueren

Onze

Principes

We zetten in op het voorkomen van zorgvragen en het slimmer organiseren van zorg en ondersteuning. Dat doen we op basis van zeven principes:  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kerngezond-professionals beseffen dat ze elkaar nodig hebben om de zorg en ondersteuning in de toekomst beschikbaar te houden.We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor zowel de individuele inwoner als voor de gezondheid van de wijk en populatie.

Positieve gezondheid

Gezond zijn is zoveel meer dan niet ziek zijn. Kerngezond-professionals hebben actieve aandacht voor alle zes dimensies van Positieve Gezondheid; we zijn professionals met een holistische blik. We richten ons op dat wat de inwoner gezondheidswinst oplevert, wat hij nog kan en graag wil. We werken actief aan preventie.

Zelf- en samenredzaamheid

Eigen regie, zelfredzaamheid (naar eigen kunnen) en samenredzaamheid (van sociale netwerken) zijn basiswaarden in de samenleving.
We gaan van zorgen vóór
naar zorgen dat.

Intergraal samenwerken

We staan voor domeinoverstijgende, multidisciplinaire samenwerking en bieden de juiste zorg op de juiste plek. We spreken dezelfde taal en hebben dezelfde grondhouding.

Digitaal is normaal

Technologische mogelijkheden vergroten de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners vergroten en maken het mogelijk om meer te doen met minder mensen.

Als één team

Elkaar ontmoeten en weten te vinden is de basis voor effectieve samenwerking. Onze verbondenheid maakt dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Datagedreven

Trendanalyses, regiobeelden, wijkbeelden, patiënt(groep)data helpen om onze zorg en ondersteuning beter (in) te richten. Data wordt benut om te plannen, resultaten te meten en samen te sturen.